Onze visie op samenwerken

 

Alles groeit, alles ontwikkelt. Mensen, de maatschappij, ideeën, normen en waarden. Alles is continue in beweging en onderhevig aan verandering. En dat geldt zeker voor teams. Teams zijn eigenlijk als een complex organisme met verschillende variaties van vaardigheden, kennis en ervaringen om maar niet te spreken over de grote varianties in emoties, meningen en normen en waarden. Om gezamenlijk een goed resultaat neer te zetten - de taak van het team te vervullen - is het van belang dat de teamleden elkaar minstens goed kennen, begrijpen en elkaar waarderen. Dan pas ontstaat er een cultuur, een groepsgeweten, waar de benodigde veiligheid en vertrouwen gecreëerd kan worden. Ja gecreëerd, want vertrouwen komt niet uit de lucht vallen maar is iets waar het team hard aan moeD werken. Vanuit dit vertrouwen wordt het makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan. In gesprek over inhoud en proces, maar zeker ook over de interactie tussen de teamleden. Vanuit deze constructieve houding worden conflicten omgezet in professionele communicatie. Je wijst elkaar niet op elkaars valkuilen maar benoemt de bijbehorende kwaliteit. Juist de verschillen in kracht benoemen en de diversiteit van het team inzetten om daar elkaar mee te versterken. Zo ontstaat er niet alleen verbinding tussen elkaar maar ook met de taak / het bestaansrecht van het team. Teamleden stappen in en maken met elkaar afspraken over hoe ze graag met elkaar samenwerken.

 

Dit alles zijn zaken die zich afspelen in de zogenoemde onderstroom. Een stroom van dynamiek die lastig waarneembaar is, misschien wel wat onzichtbaar. Bij de ontwikkeling van teams speelt de bovenstroom een even grote rol. Is het duidelijk wat de taak is van het team? Wanneer is het team succesvol of beter gezegd, wat is haar bestaansrecht? Deze bovenstroomse elementen gaan meer over de juiste structuur. Is er een visie en een plan? Zijn de doelen helder en haalbaar? Kent iedereen zijn rol en is bekend hoe het team in de grotere organisatie past?

 

Werken aan de boven- en onderstroom van het team is niet een eenmalig trucje dat je uitvoert, maar een continu proces van aandacht, bijsturen en successen vieren. Dit is waar teamontwikkeling over gaat. En teamontwikkeling is niet alleen belangrijk om zo tot goede resultaten te komen, maar ook om tot veel werkplezier te komen. Want dat is uiteindelijk een mooie reden om voor uit je bed te komen.

 

Bovenstaande manier van werken hebben we vertaald in het Teamhuis zoals hieronder weergegeven. Onder het kopje wat beschrijven we 'wat' we doen.